Logo

SPRAVATO® - μια επαναστατική θεραπεία, που στοχεύει το γλουταμινικό σύστημα*[1][2][3]

Το SPRAVATO® φέρνει μετά από 30 χρόνια τον πρώτο εγκεκριμένο μηχανισμό δράσης που δρα στο γλουταμινικό σε μορφή ρινικού εκνεφώματος*[1][4][5][6]

το SPRAVATO® βοηθά στην αναγέννηση των συνάψεων, αποκαθιστώντας τη λειτουργία και την ισχύ τους[1][7]

SPRAVATO Diagram

1) Μέσω του ανταγωνισμού για τον υποδοχέα NMDA, το SPRAVATO® προκαλεί απότομη αύξηση στην έκλυση γλουταμινικού[1]

2

2) Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει τα επίπεδα του εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα (BDNF)[8][9]

3

3) Γεγονός που επιτρέπει τη σύνθεση συναπτικών πρωτεϊνών και τη συναπτογένεση[9]

4

4) Οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε αυξημένες συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου και επακόλουθη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων[7][10]

Οι μακροχρόνιες επιδράσεις ενδέχεται να οφείλονται στην αυξημένη πλαστικότητα του εγκεφάλου.[9]

Προταθείσα συναπτική αναγέννηση με το SPRAVATO®:[8][11]

synaptic density

Η αποκατάσταση της ντοπαμινεργικής νευροδιαβίβασης στις περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ανταμοιβή και την κινητοποίηση και η μειωμένη διέγερση των περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ανηδονία, ενδέχεται να συμβάλλουν στην ταχεία ανταπόκριση που παρατηρείται με το SPRAVATO®.[1]

Προσαρμογή από Duman RS et al. 2016.

Για ασθενείς με ΑΘΚ

SPRAVATO®: η νέα επιλογή για ασθενείς με ΜΚΔ οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο ΑΚ αγωγές κατά το τρέχον μέτριο ή σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο[1]

TRD Intro

Στο σχέδιο θεραπείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται και μη φαρμακολογικές θεραπείες,
π.χ. ψυχοθεραπεία, διαπροσωπική θεραπεία, ψυχοδυναμική θεραπεία, κ.λπ.[12][13]

Προσαρμογή από Gelenberg A et al. 2010, Parikh SV et al. 2009, Kennedy SH et al. 2016 και Miilev RV et al. 2016.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή είναι μια ενδεικτική διαδρομή, η οποία αναπτύχθηκε ως μια γενική επισκόπηση των τυπικών κατευθυντήριων οδηγιών θεραπείας. Μεμονωμένες κατευθυντήριες οδηγίες και μεμονωμένοι ιατροί μπορεί να ακολουθούν άλλες διαδρομές.

Το SPRAVATO®, σε συνδυασμό με SSRI/SNRI, ενδείκνυται για ενήλικες με ανθεκτική στη θεραπεία μείζονα καταθλιπτική διαταραχή οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά αντικαταθλιπτικά κατά το τρέχον μέτριο ή σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο.[1]

Το SPRAVATO®, σε συνδυασμό με ένα SSRI ή SNRI, ενδείκνυται για ενήλικες με ανθεκτική στη θεραπεία Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεραπείες με αντικαταθλιπτικά κατά το τρέχον μέτριο έως σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο.[1]

* Μετά την ανάπτυξη και την έγκριση του SSRI φλουοξετίνη το 1987, οι εγκεκριμένες θεραπείες (συμπεριλαμβανομένων των «άτυπων» αντικαταθλιπτικών όπως η μιρταζαπίνη, η αγομελατίνη κ.λπ.) συνέχισαν να στοχεύουν κυρίως το μονοαμινεργικό σύστημα[4][5] Αντιθέτως, το SPRAVATO® δρα ως ανταγωνιστής του NMDA υποδοχέα του γλουταμινικού και θεωρείται ότι οδηγεί σε διέγερση του υποδοχέα AMPAR και της νευροτροφικής σηματοδότησης.[1]

** Στο στάδιο αυτό του θεραπευτικού πλάνου, πιθανές επιλογές θεραπείας ενδέχεται να είναι επίσης οι συνδυαστικές θεραπείες ή οι θεραπείες ενίσχυσης.[12][14]

† Μετά την ανάπτυξη και την έγκριση του SSRI φλουοξετίνη το 1987, οι εγκεκριμένες θεραπείες (συμπεριλαμβανομένων των «άτυπων» αντικαταθλιπτικών όπως η μιρταζαπίνη, η αγομελατίνη κ.λπ.) συνέχισαν να στοχεύουν κυρίως το μονοαμινεργικό σύστημα.[4][5] Αντιθέτως, το SPRAVATO® δρα ως ανταγωνιστής του NMDA υποδοχέα του γλουταμινικού και θεωρείται ότι οδηγεί σε διέγερση του υποδοχέα AMPAR και της νευροτροφικής σηματοδότησης.[1]

Συντομογραφίες

ΑΘΚ: ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη, ΑΚ: αντικαταθλιπτικό, AMPA: α-αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλ-4-ισοξαζολοπροπιονικό οξύ, BDNF: εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας, CBT: γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, ECT: ηλεκτροσπασμοθεραπεία, GABA: γ-αμινοβουτυρικό οξύ, IPT: διαπροσωπική θεραπεία, ΜΚΔ: μείζων καταθλιπτική διαταραχή, NMDA: N-μεθυλ-D-ασπαρτικό, SNRI: αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης-νορεπινεφρίνης, SSRI: εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης, TrkB: κινάση Β του υποδοχέα τροπομυοσίνης.

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών

SPRAVATO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

yellow_(360x123).png

References

SPRAVATO®, Summary of Product Characteristics. May 2021.
Food and Drug Administration. FDA approves new nasal spray medication for treatment-resistant depression; available only at a certified doctor’s office or clinic. Available at: https://rb.gy/ntbtio. Accessed November 2021.
Johnson & Johnson. Esketamine Receives Breakthrough Therapy Designation from U.S. Food and Drug Administration for Major Depressive Disorder with Imminent Risk for Suicide. Available at: https://rb.gy/zmbtc9. Accessed November 2021.
Harmer CJ et al. Lancet Psychiatry 2017; 4(5): 409–418.
Hillhouse TM, Porter JH. Exp Clin Psychopharmacol 2015; 23(1): 1–21.
Bozymski KM et al. Ann Pharmacother 2020; 54(6): 567–576.
Moda-Sava RN et al. Science 2019; 364(6436). Published online. DOI: 10.1126/science.aat8078.
Duman RS et al. Nat Med 2016; 22(3): 238–249.
Zaninotto L et al. Ann Clin Psychiatry 2013; 25(2): 97–106.
Sanacora G et al. Neuropharmacology 2012; 62(1): 63–77.
Li N et al. Biol Psychiatry 2011; 69(8): 754–761.
Gelenberg AJ et al. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. Third edition. Part A-II-6, American Psychiatric Association 2010.
Parikh SV et al. J Affect Disord 2009; 117(Suppl 1): S15–25.
Kennedy SH et al. Can J Psychiatry 2016; 61(9): 540–560.
Husain MM et al. J Clin Psychiatry 2004; 65(4): 485–491.
Jelovac A et al. Neuropsychopharmacology 2013; 38(12): 2467–2474.
ΚΩΔΙΚΟΣ: CP-309742/SPR/0422/002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ: Ιούνιος 2022