Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΟΝ mCRPC


Η κόπωση αξιολογείται από πολλούς ασθενείς ως ένα από τα πιο οδυνηρά συμπτώματα του καρκίνου και έχει χειρότερες επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες και στην ποιότητα ζωής των ασθενών από ό,τι συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, ο πόνος και στην η ναυτία.2

Dr. Eleni Efstathiou (Associate Professor of Genitourinary Medical Oncology, University of Texas M.D. Anderson Cancer Centre), Professor Charles Ryan (Associate Professor of Medicine and Urology, University of California San Francisco), Dr. Balagi Venugopal (Honorary Clinical Senior Lecturer, The University of Glasgow)