ΜΕΝΟΥ
Logo

ZYTIGA®- ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.1,2,3,9,10

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
Το ZYTIGA® ήταν η πρώτη νέα ορμονική θεραπεία που έλαβε έγκριση για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη μετά από ADT και μετά από χημειοθεραπεία.3,10
Τώρα είναι μια από τις αποτελεσματικές θεραπείες για τον νεοδιαγνωσθέντα υψηλού κινδύνου mHSPC.3,4