ΜΕΝΟΥ
Logo

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ασθενείς με mCRPC συζητούν για το πώς διατήρησαν την ανεξαρτησία τους ενώ λάμβαναν ZYTIGA® με χαμηλή δόση πρεδνιζολόνης.