Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ


Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ασθενείς με mCRPC συζητούν για το πώς διατήρησαν την ανεξαρτησία τους ενώ λάμβαναν ZYTIGA® με χαμηλή δόση πρεδνιζολόνης.