ΜΕΝΟΥ
Logo

Dr Heather Payne Consultant Clinical Oncologist, University College London

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
Dr Heather Payne Consultant Clinical Oncologist, University College London

Ποια είναι η σημασία της ποιότητας ζωής και των καθημερινών δραστηριοτήτων για τους ασθενείς με mCRPC.