ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ POST-HOC ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ COU-AA-302


Απόψεις ειδικών σχετικά με το όφελος 11,8 μηνών στη διάμεση συνολική επιβίωση με το ZYTIGA® συν χαμηλή δόση πρεδνιζολόνης έναντι της μονοθεραπείας με χαμηλή δόση πρεδνιζολόνης από την post-hoc ανάλυση της μελέτης COU-AA-302.