ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ LATITUDE ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;