Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΣΤΟΝ mCRPC:


Παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης Khalaf Dr Astrid Charles, Ιατρός Ογκολόγος, Κέντρο Ογκολογίας του Νοτίου Ρέμσαϊντ