ΜΕΝΟΥ
Logo

Prof. María-Victoria Mateos presents 4-year updates from the POLLUX study

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.

Για τα updated slides της μελέτης φάσης III, POLLUX

Παρακαλώ πατήστε εδώ: Κατεβάστε τα slides

Για την ΠΧΠ του DARZALEX® πατήστε εδώ

Για την ΠΧΠ του DARZALEX® SC πατήστε εδώ