Πώς μπορούν τα μέλη της οικογένειας ή οι φροντιστές να βοηθήσουν στην υποστήριξη των ασθενών στη διάρκεια της απομόνωσης;