Ποιοι ασθενείς έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής;