Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι του COVID-19 για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια?

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.