Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι του COVID-19 για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια?