Γιατί είναι σημαντική η συνέχιση της θεραπείας στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19;