Η σημαντικότητα της επιβίωσης του φαρμάκου για μια μακροχρόνια νόσο με τον Dr. Lluĺs Puig