NOMIKO ΣΗΜEΙΩΜΑ

Νομικοί Όροι Χρήσης

 

Τελευταία ενημέρωση 01/06/2018

 

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος (“www.janssenmedicalcloud.gr”) σας παρέχεται με βάση αυτούς τους "Όρους Χρήσης" και με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτών (συνολικά αναφερόμενα ως αυτή η "Συμφωνία") που μπορεί να αναρτηθούν κατά καιρούς από τη JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E. ή από κάποια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτής (συλλογικά, "Κάτοχος Δικτυακού Τόπου", "εμείς" "εμάς"). Η χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακού Τόπου, ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω του Δικτυακού Τόπου, θα θεωρείται ως συναίνεση από μέρους σας ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας, που ισχύουν ομοίως όπως αν είχατε υπογράψει τη Συμφωνία. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας, σας ζητούμε να μην επιχειρήσετε την πρόσβαση ή χρήση του Δικτυακού Τόπου ούτε την ανάρτηση ή υποβολή οποιουδήποτε υλικού σε αυτόν.

 

Πού απευθύνεται ο Δικτυακός Τόπος

 

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος προορίζεται και απευθύνεται στους κατοίκους της Ελλάδας . Αυτός ο Δικτυακός Τόπος δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

 

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις πληροφορίες

 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ. ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ή ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΑΣ. ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

 

 ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΚΑΠΟΙΑ ΔΡΑΣΗ Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΆΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

 

Κυριότητα

 

Αντιλαμβάνεστε ότι ο Δικτυακός Τόπος σάς είναι διαθέσιμος μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι ο Δικτυακός Τόπος αποτελεί ιδιοκτησία του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν, καθώς και ότι δικαιούστε να τα χρησιμοποιήσετε μόνο όπως ορίζεται στους εν λόγω Όρους Χρήσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου για επαγγελματικούς ή άλλους μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια. Ο Δικτυακός Τόπος σάς παρέχεται δωρεάν και, σε αυτή τη βάση, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με αυτόν, ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τυχόν αδυναμίας συντήρησης ή ενημέρωσης του Δικτυακού Τόπου.
 

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αλλαγή ή επανάχρηση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε ενημέρωση, μερική ή ολική, στα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου λογισμικού.

 

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης.  Σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανέκκλητη, περιορισμένη άδεια προβολής, εκτύπωσης και διανομής περιεχομένου που ανακτάται από τον Δικτυακό Τόπο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον δεν αφαιρείτε ή επικαλύπτετε την ανακοίνωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ανακοινώσεις που εμφανίζονται επάνω στο περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, ανατύπωση, προβολή, εκτέλεση, μετάφραση, διανομή, προσαρμογή, μετάδοση, επικοινωνία στο ευρύ κοινό μέσω τηλεπικοινωνιών, η κυκλοφορία ή η πώληση του περιεχομένου που ανακτάται από τον Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν εμπορική χρήση, ή η παροχή του σε οποιαδήποτε εμπορική πηγή, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου.

 

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην: (i) χρησιμοποιήσετε αυτό τον Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να προκαλέσει απενεργοποίηση, υπερφόρτωση, ζημία ή βλάβη στον εν λόγω Δικτυακό Τόπο, ή να παρέμβει σε οποιαδήποτε άλλη χρήση του εν λόγω Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ικανότητας του χρήστη να συμμετέχει σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου, (ii) χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αυτόματο πρόγραμμα τύπου Robot ή Spider ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για την πρόσβαση σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής και εξόρυξης δεδομένων, της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, (iii) χρησιμοποιήσετε τυχόν χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, ή συμμετάσχετε σε οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή ρητή άδεια του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, (iv) χρησιμοποιήσετε με κάποιον άλλο τρόπο οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου, ή (v) επιχειρήσετε με κάποιον άλλο τρόπο να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία αυτού του Δικτυακού Τόπου.

 

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά.

 

Ο Λογαριασμός και Κωδικός Πρόσβασής σας

 

Για δικτυακούς τόπους που ζητούν από το χρήστη να δημιουργήσει λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης, κατά την πρώτη σας εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.  Πρέπει να μην αποκαλύπτετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης και να μην τον δίνετε σε κανέναν άλλο ούτε να επιτρέπετε σε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό κάποιου άλλου. Εάν υποψιαστείτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στον κωδικό ή τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν υποστείτε τυχόν βλάβη ή απώλεια επειδή αποκαλύψατε τον κωδικό πρόσβασής σας, ή επιτρέψατε σε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας, ή χρησιμοποιήσατε τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμού κάποιου άλλου, ή αν αντιληφθείτε ή υποψιάζεστε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας αλλά δεν μας ενημερώσετε εγκαίρως.

 

Απόρρητο και Συναίνεση Χρήσης Δεδομένων

 

Οι πληροφορίες που αποκτούμε μέσω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από εσάς, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή με άλλον τρόπο, υπόκεινται στην ​ Πολιτική Απορρήτου μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας αφορά τη συλλογή και χρήση των δεδομένων που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σας σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες.

 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

 

Οι πληροφορίες που επικοινωνούνται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν ηλεκτρονική επικοινωνία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Δικτυακού Τόπου ή άλλων μορφών ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο των τοπικών νόμων περί απορρήτου, καθώς και ότι οι εν λόγω επικοινωνίες, καθώς και οι ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις, συμφωνίες, και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, ισοδυναμούν με γραπτές επικοινωνίες και έχουν την ίδια ισχύ που θα είχαν αν ήταν γραπτές και υπογεγραμμένες από το μέρος που αποστέλλει την επικοινωνία.

 

Υποβολές από τον Χρήστη

 

 Δημιουργήσαμε, ή μπορούμε να δημιουργήσουμε στο μέλλον, ορισμένους χώρους, όπως πίνακες ανακοινώσεων και "δωμάτια συνομιλίας" (chat rooms) στον Δικτυακό Τόπο, όπου τα μέλη μπορούν να μεταφορτώσουν και να μοιραστούν σκέψεις, σχόλια, αξιολογήσεις προϊόντων, εικόνες, βίντεο, κλπ., με άλλα μέλη (συλλογικά, τα “Φόρα"). Αυτά τα Φόρα είναι διαθέσιμα μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του Δικτυακού Τόπου.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κείμενο, τα γραφικά, το λογισμικό, η μουσική, ο ήχος, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα μηνύματα, οι αναρτήσεις, τα δεδομένα, οι πληροφορίες, ή το λοιπό υλικό που αναρτάται από τους χρήστες (συλλογικά, το "Περιεχόμενο Χρήστη") ωφελεί την ευρύτερη κοινότητα, θεσπίσαμε κάποιους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται από όλους.

 

Επιπλέον, αν παρέχεται κάποιο Φόρουμ μέσα στον Δικτυακό Τόπο, μπορεί να επιτρέπει στους χρήστες να αναρτούν ερωτήσεις για να απαντηθούν από εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται από εμάς.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι εν λόγω εμπειρογνώμονες πληρώνονται από εμάς για το χρόνο που αναλώνουν προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών, αλλά εκφράζουν τις δικές τους απόψεις. Εμείς παρέχουμε πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες και στην καθοδήγησή τους στο πλαίσιο του Φόρουμ αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή ενημερωτικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα μέλη του Δικτυακού Τόπου. 

 

 Η πολιτική μας για αυτό τον Δικτυακό Τόπο είναι η αξιολόγηση του Περιεχομένου Χρήστη, στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό, είτε πριν είτε μετά την ανάρτηση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη.  Εκ των προτέρων έλεγχος σημαίνει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν θα αναρτάται στο Φόρουμ και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό ή η προβολή του από άλλα μέλη του Δικτυακού Τόπου, μέχρις ότου το αξιολογήσουμε και καθορίσουμε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη είναι κατάλληλο για ανάρτηση στο Φόρουμ.  Αυτή η διαδικασία σημαίνει επίσης ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται για ανάρτηση δεν θα αναρτάται σε πραγματικό χρόνο, μπορεί μάλιστα να μην αναρτηθεί ποτέ αν εμείς κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο για τον Δικτυακό Τόπο.  Εκ των υστέρων έλεγχος σημαίνει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη θα αξιολογείται μετά την ανάρτησή του στον Δικτυακό Τόπο.  Το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται σε εκ των υστέρων έλεγχο και το οποίο κρίνεται από τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου μη συμβατό με τους εν λόγω Όρους Χρήσης ή άλλως ακατάλληλο για τον Δικτυακό Τόπο θα αφαιρείται από τον Δικτυακό Τόπο, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς τον Χρήστη. 

 

Το Περιεχόμενο Χρήστη πρέπει να είναι κατάλληλο για το Φόρουμ.  Χωρίς αυτό να σημαίνει περιορισμό των λόγων για τους οποίους μπορούμε να απορρίψουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, μπορούμε να απορρίψουμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τυχόν Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε προτού αναρτήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο.

 

Εάν υποβάλετε Περιεχόμενο Χρήστη προς ανάρτηση σε ένα Φόρουμ, αυτό σημαίνει ότι (1) επιβεβαιώνετε ότι δικαιούστε να αναρτάτε ή να μεταδίδετε Περιεχόμενο Χρήστη, (2) συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλετε προς ανάρτηση, και (3) εκχωρείτε στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου και στους συνδεδεμένους φορείς αυτού ανέκκλητα, παγκόσμια, μη αποκλειστικά, μόνιμα, πλήρως εκχωρούμενα, μεταβιβάσιμα και χωρίς χρέωση για εκμετάλλευση δικαίωμα και άδεια χρήσης του δικού σας Περιεχομένου Χρήστη, με οποιονδήποτε τρόπο, στον Δικτυακό Τόπο και σε οποιονδήποτε άλλο Δικτυακό Τόπο τον οποίο κατέχει ή λειτουργεί ο Κάτοχος του Δικτυακού Τόπου ή οι συνδεδεμένοι φορείς αυτού (καθώς και σε οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου ή με τους συνδεδεμένους φορείς αυτού).

 

 Είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε κάθε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται ή προκύπτει από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων. Κατά συνέπεια, μην μας υποβάλλετε ή αποστέλλετε οποιαδήποτε ιδέα, πρόταση ή υλικό που επιθυμείτε να κρατήσετε εμπιστευτικά ή για τα οποία αναμένετε να λάβετε αποζημίωση.  Δεν θα έχετε καμία αξίωση από εμάς όσον αφορά οποιαδήποτε χρήση ή μη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη. Όταν υποβάλλετε κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να χρησιμοποιήσουμε, εμφανίσουμε και δημοσιεύσουμε το όνομα, τη φωτογραφία, την εικόνα ή τη φωνή σας, ή μια παράσταση όπου εμφανίζεστε, καθώς και βιογραφικά στοιχεία ή/και δηλώσεις σας, σε όλο τον κόσμο και επ' άπειρον, στον Δικτυακό Τόπο και σε οποιαδήποτε κανάλια συνδεδεμένου ή διάδοχου Δικτυακού Τόπου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία κατέχουν ή λειτουργούν οι συνδεδεμένοι φορείς μας. Εάν κάνουμε χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων δικαιωμάτων, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα λάβετε καμία άλλη αμοιβή, πληρωμή, ειδοποίηση ή πίστωση, ούτε θα έχετε λόγο ως προς την έγκριση του τρόπου χρήσης τους από τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου.

 

Αποδέχεστε ότι τα Φόρα περιέχουν τις γνώμες και απόψεις άλλων χρηστών.  Αποδέχεστε επιπλέον ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο.  Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη είναι το άτομο που ανάρτησε το εν λόγω Περιεχόμενο.  Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι θα αξιολογείτε, και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη σχετικά με, τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, όπως να στηρίζεστε στην ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα του εν λόγω Περιεχομένου.

 

 Εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια να διακόψουμε ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, τη δυνατότητά σας για μεταφόρτωση ή/και πρόσβαση σε Περιεχόμενο Χρήστη με ή χωρίς ειδοποίηση.  Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν αναστολή ή διακοπή της αποδοχής του Περιεχομένου Χρήστη.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλετε στον Δικτυακό Τόπο μέσω κινητής συσκευής θα αποθηκεύεται στην εν λόγω κινητή συσκευή.  Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία και ασφάλεια της κινητής συσκευής σας, για τις πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν, καθώς και για οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας και για πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο.

 

Αποθήκευση Περιεχομένου Χρήστη

 

Μπορούμε να επιβάλουμε ανώτατο όριο στο Περιεχόμενο Χρήστη που αποθηκεύετε στον Δικτυακό Τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορείτε να υποστείτε λόγω της διαγραφής ή αποτυχίας αποθήκευσης τυχόν μηνυμάτων, επικοινωνιών ή άλλου Περιεχομένου Χρήστη οι οποίες σχετίζονται με τη διατήρηση του ανώτατου ορίου αποθήκευσης.

 

Πρόσθετοι Όροι

 

Πρόσθετοι όροι ενδέχεται να διέπουν ορισμένα στοιχεία ή περιεχόμενο στον Δικτυακό Τόπο, όπως προσφορές, κληρώσεις βραβείων, αγώνες, διαγωνισμούς και ιπποδρομιακά λαχεία sweepstake.  Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στον Δικτυακό Τόπο που διέπεται από πρόσθετους όρους, όπως κλήρωση βραβείων, διαγωνισμό, αγώνα ή ιπποδρομιακό λαχείο sweepstake με Επίσημους Κανόνες, σημαίνει πως δέχεστε να υπόκεισθε στους εν λόγω πρόσθετους όρους, επιπλέον αυτών των Όρων Χρήσης.

 

Παραίτηση Από Εγγυήσεις σχετικά με τη Χρήση του Δικτυακού Τόπου

 

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ". ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
 

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Ή ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ, Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ  Ή/ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ  Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή/ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΎ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

 

Περιορισμοί Ευθύνης

 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ), Ή ΠΟΥ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ (1) ΤΗ ΧΡΗΣΗ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, (2) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, (3) ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, (4) ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, Ή (5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ. ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ.  ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

Ανακοινώσεις Εμπορικών Σημάτων

 

Τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες που προβάλλονται σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο αποτελούν ιδιοκτησία του Κατόχου του Δικτυακού Τόπου, των συνδεδεμένων φορέων αυτού ή τρίτων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που ανήκουν στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου χωρίς τη δική μας προηγούμενη γραπτή συναίνεση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να προβάλλετε οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που προβάλλονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την άδεια των κατόχων τους.

 

Τροποποίηση ή Αναστολή Λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου

 

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να καταστήσουμε τον Δικτυακό Τόπο διαθέσιμο, αλλά μπορεί κατά καιρούς να χρειαστεί να διακόψουμε, περιορίσουμε, τροποποιήσουμε ή διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή μερών αυτού χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τέτοιου είδος ενεργειών.

 

Διακοπή

 

Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να διακόψουμε τη χρήση ή την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο και μπορούμε να διαγράψουμε μέρος ή το σύνολο του Περιεχομένου Χρήστη σας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν έχουμε μια εύλογη αιτία για να το πράξουμε, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης και των Κατευθυντήριων Γραμμών της Κοινότητας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της διακοπής της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από εσάς υπό αυτές τις συνθήκες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο, συμφωνείτε δε ότι οι διατάξεις της Συμφωνίας που αφορούν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τις Ανακοινώσεις Εμπορικών Σημάτων, την Αποζημίωση, την Παραίτηση από Εγγυήσεις, τους Περιορισμούς Ευθυνών, καθώς και το Ισχύον Δίκαιο, διατηρούνται και μετά από κάθε τέτοιου είδους διακοπή.

 

Σύνδεσμοι με Δικτυακούς Τόπους Τρίτων

 

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων.  Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας ευχέρεια.  Καμία επικρότηση τυχόν προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών τρίτων δεν εκφράζεται ρητά ούτε υπονοείται από οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό ή περιεχόμενο τρίτου τα οποία περιέχονται ή συμπεριλαμβάνονται, ή για τα οποία υπάρχει παραπομπή ή σύνδεσμος από ή προς τον Δικτυακό Τόπο.  Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι γνώμες, οι συστάσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους εν λόγω τρίτους μέσω συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή που καθίστανται διαθέσιμα με άλλο τρόπο μέσω των δικών τους δικτυακών τόπων, ανήκουν αποκλειστικά στους εν λόγω τρίτους και όχι στον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου.  Η χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων τρίτων από εσάς υπόκειται στους όρους χρήσης και στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω δικτυακών τόπων.

 

Αποζημίωση

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου, τους συνδεδεμένους φορείς αυτού και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες ή άλλους εκπροσώπους από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, ευθύνες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των νομικών αμοιβών και δαπανών που απορρέουν από ή σχετίζονται με (α) την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης, (β) τη χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της μετάδοσης ή της ανάρτησης πληροφοριών ή υλικού από εσάς σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, και (γ) οποιαδήποτε αξίωση ή ισχυρισμό σύμφωνα με τα οποία κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη σας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή δικαιώματα απορρήτου, οποιουδήποτε τρίτου.

 

Τροποποιήσεις αυτών των Όρων

 

Μπορούμε κατά καιρούς να κάνουμε αλλαγές στους Όρους Χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενημερώνοντας αυτούς τους Όρους Χρήσης σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, και καθορίζοντας την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της νέας έκδοσης των Όρων Χρήσης.  Η ημερομηνία "Τελευταίας Τροποποίησης" (Last Modified) στην κορυφή αυτών των Όρων Χρήσης θα υποδηλώνει πότε έγιναν οι τελευταίες αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς του Δικτυακού Τόπου μετά την ανάρτηση μιας νέας έκδοσης των Όρων Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές.  Κατά συνέπεια, κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, θα πρέπει να ελέγχετε αν έχει αναρτηθεί μια νέα έκδοση της Συμφωνίας.

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

 

Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή τον Δικτυακό Τόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως υποδεικνύεται στην Πολιτική Απορρήτου ή στην ενότητα "Επικοινωνία" (Contact Us) αυτού του Δικτυακού Τόπου.

 

Δυνατότητα Διαχωρισμού της Συμφωνίας

 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης θεωρούνται παράνομα, κενά, άκυρα ή μη εφαρμόσιμα, το εν λόγω τμήμα ή διάταξη θα θεωρούνται διαχωρίσιμα από αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν θα επηρεάζουν την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων διατάξεων. 

 

Διατήρηση

 

 Όλες οι Ενότητες θα διατηρούνται μετά τη διακοπή του δικαιώματος χρήσης του Δικτυακού Τόπου. 

 

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Οι πληροφορίες στον Δικτυακό Τόπο προορίζονται μόνο για χρήση από τους κατοίκους της Ελλάδας. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, κανονιστικές απαιτήσεις, ή ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές στην Ελλάδα. Η Συμφωνία και η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τη Συμφωνία, τον Δικτυακό Τόπο, ή αντικείμενα που αγοράζετε μέσω του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς αυτό να θέτει σε ισχύ οποιεσδήποτε αρχές σχετικά με τη σύγκρουση δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή υπόθεση ανάμεσα σε εσάς και τον Κάτοχο του Δικτυακού Τόπου σχετικά με τη Συμφωνία θα υποβάλλεται αποκλειστικά ενώπιον ενός αρμόδιου δικαστηρίου με έδρα την Αθήνα, συμφωνείτε δε ότι υπόκεισθε στην ατομική και αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

 

 

Πώς χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε πληροφορίες

Για τις περιπτώσεις όπου μας παρέχετε πληροφορίες, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες αυτές που μας παρέχετε όπως σας περιγράψαμε στο σημείο της συλλογής.

Σε περίπτωση που συλλέγουμε πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς τις χρησιμοποιούμε:

- προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, όπως η αποστολή εγγράφων που ζητήσατε ή ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και

- προκειμένου να αποστείλουμε σε εσάς σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση μας ή σχετικά με τον Ιστότοπο, αλλαγές στους όρους, στις προϋποθέσεις και στις πολιτικές μας ή/και άλλες διοικητικές πληροφορίες, ή/ και

- για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας, όπως η ανάλυση δεδομένων, οι έλεγχοι, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η βελτίωση του Ιστότοπού μας, η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ο προσδιορισμός των τάσεων χρήσης του Ιστότοπου, η εξατομίκευση της εμπειρίας σας στον Ιστότοπο με την παρουσίαση προϊόντων και προσφορών που είναι προσαρμοσμένα σε εσάς, και ο καθορισμός της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών μας

Σε περίπτωση που συλλέξαμε πληροφορίες μέσω του ιστότοπου, ενδέχεται να τις γνωστοποιούμε:

- στις θυγατρικές εταιρείες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ένας κατάλογος των θυγατρικών μας είναι διαθέσιμος εδώ. (κάντε κλικ στο σύνδεσμο για τη φόρμα 10K, Έκθεση 21, υπό τον τίτλο «SEC Filings»).

H JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E. είναι το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από κοινού ή/και

- σε συνεργάτες μας, τρίτους, με τους οποίους παρέχουμε μια διαφήμιση με κοινή επωνυμία ή από κοινού στην αγορά, ή/και

- σε παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες, όπως φιλοξενία και ρύθμιση ιστότοπου, φιλοξενία κινητής εφαρμογής, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία των πληρωμών, εκτέλεση παραγγελιών, παροχή υποδομής, υπηρεσίες πληροφορικής, εξυπηρέτηση πελατών, υπηρεσίες παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απευθείας αλληλογραφίας, επεξεργασία πιστωτικών καρτών , ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς και άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να τους επιτρέψουμε να παρέχουν υπηρεσίες ή/και

- σε έναν τρίτο σε περίπτωση που οποιασδήποτε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας, των περιουσιακών στοιχείων μας ή των μετοχών μας (σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή παρόμοιες διαδικασίες), αν αυτή η γνωστοποίηση είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, όπως πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο: (α) όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας, (β) σε συμμόρφωση με τις

νομικές διαδικασίες, (γ) για απάντηση σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) για εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας, (ε) για την προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας ή αυτών οποιασδήποτε θυγατρικής μας, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων μας, της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας ή της περιουσίας, ή/και των θυγατρικών μας ή άλλων, και (ζ) για να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημιές που ενδέχεται να υποστούμε. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου και με άλλους τρόπους, με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε παθητικά, όπως περιγράφεται παραπάνω, υπό τον τίτλο «Παθητική συλλογή και χρήση πληροφοριών», και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε διαφορετικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (για παράδειγμα, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να χειριζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες ως προσωπικές πληροφορίες). Επιπρόσθετα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που δεν είναι σε προσωπικά αναγνωρίσιμη μορφή για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν συνδυάσουμε τις πληροφορίες που δεν είναι σε προσωπικά αναγνωρίσιμη μορφή με τις πληροφορίες που είναι (όπως ο συνδυασμός τους ονόματός σας με τη γεωγραφική θέση σας), θα διαχειριζόμαστε τις συνδυασμένες πληροφορίες ως προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα συνδυάζονται.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν εξετάζει και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία του απορρήτου, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου κάθε τρίτου που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή ιδιοκτησία του web (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε εφαρμογής), που είναι διαθέσιμα μέσω αυτού του Ιστότοπου ή για τα οποία ο παρών Ιστότοπος περιέχει ένα σύνδεσμο. Η διαθεσιμότητα ή η αναφορά ενός συνδέσμου σε οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο ή ιδιοκτησία στον Ιστότοπο δεν υπονοεί την υποστήριξή του από εμάς ή από τις θυγατρικές μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατό να εγγυάται 100% ασφάλεια. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που έχετε μαζί μας έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως σχετικά με το πρόβλημα, επικοινωνώντας μαζί μας, σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας».

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Οι επιλογές σας σχετικά με τη χρήση και τη γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών για τις περιπτώσεις ιστότοπων μέσω των οποίων συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες:

Εάν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστότοπου σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με τη χρήση και τη γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεση από:

- λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς: Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Στην απάντησή σας να αναφέρετε το όνομά σας, τη μορφή(-ες) των μηνυμάτων μάρκετινγκ που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε και να συμπεριλάβετε και τη διεύθυνση(-εις) στην οποία αποστέλλονται. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με μάρκετινγκ ή άμεση αλληλογραφία σχετικά με μάρκετινγκ, ενημερώστε μας σχετικά και πείτε μας το όνομά σας και τη διεύθυνση e-mail σας ή την ταχυδρομική διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε την εξαίρεση από τη λήψη των μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς με επίσκεψη στον Ιστότοπο και ενημέρωση του online προφίλ σας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεση από τη λήψη e-mail σχετικών με μάρκετινγκ, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που παρέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα.

- την κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας στις θυγατρικές και σε συνεργάτες τρίτους: Εάν προτιμάτε να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τις θυγατρικές μας ή/και τους συνεργάτες μας για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από αυτή την κοινοποίηση, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Στην απάντησή σας, δηλώστε ότι δεν θα πρέπει πλέον να μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τις θυγατρικές μας ή/και τους συνεργάτες μας για σκοπούς μάρκετινγκ, και συμπεριλάβετε το όνομά σας και τη διεύθυνση e-mail.

Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά(-τα) σας το συντομότερο δυνατό. Να σημειωθεί ότι αν έχετε επιλέξει την εξαίρεση όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων των θυγατρικών μας, με τις οποίες έχουμε ήδη μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλαδή, έως την ημερομηνία που ικανοποιούμε το αίτημά σας για εξαίρεση), εκτός εάν αυτές οι θυγατρικές ή οι τρίτοι ενεργούν για λογαριασμό μας. Να σημειωθεί επίσης ότι αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να συνεχίσουμε ακόμα να σας αποστέλλουμε σημαντικά μηνύματα σχετικά με συναλλαγές και διοικητικά θέματα, από τα οποία δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες που έχετε παράσχει μέσω του Ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά

σας το συντομότερο δυνατό. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο για να ενημερώσετε το online προφίλ σας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Για τις περιπτώσεις που συλλέγουμε προσωπικά πληροφορίες , τις διατηρούμε για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή με άλλο τρόπο εκπληρώνεται μια νομική υποχρέωση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18, και ζητούμε τα εν λόγω άτομα να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα όπου έχουμε εγκαταστάσεις ή παρόχους υπηρεσιών και με τη χρήση του Ιστότοπού μας ή με την παροχή συγκατάθεσης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία), συμφωνείτε με τη μεταφορά των πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ενδέχεται να προβλέπουν διαφορετικούς κανόνες προστασίας δεδομένων από ό,τι στη χώρα σας.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκτός εάν σας το ζητήσουμε ή σας παροτρύνουμε σε αυτό, σας ζητούμε να μην μας αποστέλλετε και να μην μας γνωστοποιείτε οποιεσδήποτε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, ποινικό μητρώο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στον ή μέσω του Ιστότοπου ή με άλλο τρόπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενδέχεται να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ρίξτε μια ματιά στο υπόμνημα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στην κορυφή της παρούσας σελίδας για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα τεθούν σε ισχύ όταν αναρτήσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στον Ιστότοπο. Η χρήση του Ιστότοπου μετά από αυτές τις αλλαγές, σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας [email protected] ή γράψτε μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 15121, Πεύκη, Αθήνα

Τηλ: 210 8090000

Φαξ: 210 6140072