ΜΕΝΟΥ
Logo

Real-world outcomes of paliperidone palmitate compared to daily oral antipsychotic

Alphs L, Benson C, Cheshire-Kinney K, Lindenmayer JP, Mao L, Rodriguez SC, Starr HL.

J Clin Psychiatry. 2015 May;76(5):554-61. doi: 10.4088/JCP.14m09584. PubMed PMID: 25938474.

Your Collection

Προσθέστε στο καλάθι σας