ΜΕΝΟΥ
Logo

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ POST-HOC ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ COU-AA-302

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
Manage cookie settings
Απόψεις ειδικών σχετικά με το όφελος 11,8 μηνών στη διάμεση συνολική επιβίωση με το ZYTIGA® συν χαμηλή δόση πρεδνιζολόνης έναντι της μονοθεραπείας με χαμηλή δόση πρεδνιζολόνης από την post-hoc ανάλυση της μελέτης COU-AA-302.