ΜΕΝΟΥ
Logo

Prof.Mohty ASH 2019 update

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
Manage cookie settings
Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε την μορφή του DARZALEX® για υποδόρια χορήγηση*. *Η υποδόρια μορφή δεν αποζημιώνεται προς το παρόν από τα ασφαλιστικά ταμεία. 3 Ιουνίου 2020