ΜΕΝΟΥ
Logo

ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ mCRPC

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.
Η θεραπεία για τον mCRPC μπορεί να προκαλέσει κόπωση,1 ένα από τα συχνότερα και πιο ενοχλητικά προβλήματα για τους ασθενείς με mCRPC.1,3

Dr. Gordon Brown (Associate Professor of Urology, Rowan University)