ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ mCRPC


Η θεραπεία για τον mCRPC μπορεί να προκαλέσει κόπωση,1 ένα από τα συχνότερα και πιο ενοχλητικά προβλήματα για τους ασθενείς με mCRPC.1,3

Dr. Gordon Brown (Associate Professor of Urology, Rowan University)