Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για να επικοινωνήσετε με τους ασθενείς σας αυτήν την περίοδο;