Πολλαπλούν μυέλωμα και MRD: πόσο κοντά είμαστε στην ίαση;

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.

Jesus San Miguel, Paula Rodríguez-Otero, Bruno Paiva, Clinic Universidad Navarra, Pamplona

Mohamad Mohty, Saint-Antoine Hospital, Paris

Niels van de Donk, Amsterdam University Medical Centre

Για την ΠΧΠ του DARZALEX®πατήστε εδώ

Για την ΠΧΠ του DARZALEX® SC πατήστε εδώ