Γιατί η εμμένουσα MRD-αρνητικότητα αποτελεί θεραπευτικό στόχο για τους ασθενείς με ΠΜ;

It seems your browser is blocking 3rd party cookies which are required to display videos. To resolve this issue, please update your cookie settings to allow these 3rd party cookies.

Για την ΠΧΠ του DARZALEX®πατήστε εδώ

Για την ΠΧΠ του DARZALEX® SC πατήστε εδώ